Oosit Dondurma (Yumurta Dondurma)

 Oosit Dondurma (Yumurta Dondurma)

OOSİT (YUMURTA HÜCRESİ) DONDURMA İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Yumurta dondurma işlemi, doğurganlığın korunmasına yönelik stratejilerden biridir.  Sosyal ve aşağıda belirtilen bazı tıbbi gerekçelerle yumurta dondurma işlemi uygulanmaktadır.

 • Sosyal nedenler ile henüz çocuk sahibi olmayı planlamayan kadınlar
 • Kanser tanısı alan hastalarda kemoterapi ve veya radyasyon tedavisi öncesi
  • Kanser hastaları
  • Kanser dışı nedenler ile kemoterapi verilmesi gereken durumlar
 • Ailede erken menopoz öyküsü
  • Özellikle anne tarafında bir veya daha fazla kadında 40 yaşından önce menopoz öyküsü
 • Azalmış yumurtalık rezervi
  • AMH<1.5ng/mL
  • Ultrasonda görülen antral folikül sayısı <5
 • Yumurtalık kistleri için planlanan cerrahi öncesi
  • Endometrioma (çikolata kistleri)
  • Dermoid kist
  • Yumurtalık cerrahisi gerektiren diğer nedenler
 • Erken menopoz sebebi olan hastalıklar
  • Mozaik Turner sendromu
  • BPES (blefarofimozis pitozis epikantus inversus) sendromu
  • FMR-1 mutasyonu
  • Galaktozemi
  • Diğer erken menopoz sebepleri

Ülkemizde üremeye yardımcı tedavi yönetmeliğine göre 38 yaşından gün alan kadınlar herhangi bir tıbbi gerekçe göstermeden  sosyal amaçlı yumurta hücresi dondurabilirler. Eğer 38 yaş öncesi ise yukarıda belirtilen 2-6 maddelerdeki tıbbi durumlardan birinin sizde bulunması zorunluluğu vardır.

Kaç tane yumurta hücresi dondurmalısınız?

35 yaşından önce dondurulup çözülen her bir yumurta başına canlı doğum oranları %4-6 arasındadır.  Yaş ilerledikçe bu oran düşmektedir.  Aşağıdaki iki farklı grafikte yaş gruplarına göre kaç yumurta dondurulursa tahmini canlı doğum oranı nedir belirtilmektedir.

Bunlara göre örneğin 35 yaşından önce 10 tane yumurta donduran bir hastada canlı doğum şansı % 60-70 e kadar çıkarken 39 yaşında aynı sayıda yumurta donduran bir kadından bu oran %30-40’a düşmektedir. Yaş ilerledikçe başarı oranları daha da düşmektedir.  Öyle ki, 44 yaşında bir hastada 8 tane yumurta dondurulursa canlı doğum şansı ancak %8 civarında olacaktır.  İleri yaşlarda özellikle 40 yaşından sonra yumurtalık rezervi de azalacağından 8 tane yumurta toplanmasının bile çok zor olacağı gerçekçi olmayacağı hatırlatılmalıdır.  Ayrıca burada belirtilen rakamların oldukça iyimser olduğu, kliniğin yumurta dondurma çözme işlemindeki tecrübesi, hastaların kendilerine has özellikleri gibi durumların bu başarı oranlarını olumsuz etkileyebileceği hatırda bulundurulmalıdır.

Bir sorunuz mu var?

Doktora Danış

Konu başlıkları

Kategoriler

Kısırlık Tedavisi

Tüp Bebek Tedavisi

Laparoskopi

Sitede yayınlanan bilgiler tedavi yerine geçmemektedir, size özel teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

@2021 IVFWEB